Αλλαγή Γλώσσας

Call Now for more information 24/7:

+357 25 200 000

Talk with the Doctor

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

We are grateful to have scored a 96.43 % satisfaction rates by our patients and visitors for the year 2016, an honour we could not have achieved without the patients and families who inspire us to do our very best for them.

Notis Zannetos - General Manager

Είμαστε ευγνώμων που έχουμε πετύχει ποσοστό 96.43 % ικανοποίησης των ασθενών και επισκεπτών μας για το έτος 2016, τιμητική βαθμολογία
που δεν θα μπορούσε να επιτευχθεί χωρίς τους ασθενείς και τις οικογένειες τους που μας εμπνέουν να κάνουμε ό,τι καλύτερο γι’ αυτούς.

Νότης Ζαννέτος - Γενικός Διευθυντής